Instalatii Electrice

Atestatul emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei A.N.R.E. conferă societăţii noastre dreptul de a desfăşura următoarele activităţi în instalaţiile din sistemul energetic:

tip B – Proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, de branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV;    

Activitatea de proiectare este asigurată de ingineri şi tehnicieni autorizaţi, cu experienţă în domeniu, aceştia realizând şi susţinând proiecte de complexitate ridicată care satisfac şi îndeplinesc cerinţele clienţilor, precum şi standardele si prescripţiile tehnice în vigoare.

Activitatea de construcţie – montaj este realizată de personal calificat şi corespunde cerinţelor, standardelor naţionale şi europene în vigoare şi garantate prin folosirea noilor tehnologii.